Yabancı Uyruklular Türkiye'de Nasıl Ev Alabilir?

Tapu Kanunu’nun 35. maddesine göre yabancı uyruklu kişiler, yasal sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye’den ev satın alabilirler. Yabancıların gayrimenkul satın almaları için Türkiye’de oturum iznine sahip olmaları gerekmemektedir.

Kanunun 35. maddesinde yabancıların ev alması için getirilen sınırlamalara şu şekilde sıralanmıştır:

“Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez.”

Türkiye’den ev satın almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin satış işleminden önce şu bilgileri edinmesi gerekmektedir:

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı) ve Tapu Müdürlükleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları’na başvurarak hangi ülke vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul satın alabileceğinin öğrenilmesi gerekmektedir.
 • Satın almak istenilen konutun askeri güvenlik bölgesi sınırlarında olmadığının teyit edilmesi gerekmektedir. Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorularak bu bilgi alınabilmektedir. Gayrimenkulün güvenlik bölgesi sınırları dahilinde olması durumunda yabancılara ev satış işlemi gerçekleştirilememektedir.

Türkiye’de yabancıların taşınmaz alımına getirilen sınırlamalara dair bilgi edindikten sonra satış işlemi gerçekleştirilebilmektedir.


Yabancıların Ev Satın Alırken Gerçekleştirmesi Gereken İşlemler Nelerdir?

Türkiye’den ev satın almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin tapu devir işlemini gerçekleştirmek için öncelikle randevu almaları gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Randevu Sistemi üzerinden online randevu alınabilmektedir. Yurt içinden 181, yurt dışından ise +90 312 593 99 00 numaralı telefon aranarak randevu alınabilmektedir. 

Yabancı uyruklulara gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirmek için gereken belgeler ise şunlardır:

 • Gayrimenkul tapusu
 • Kimlik belgesi veya pasaport (Bu belgelerin gerektiği takdirde tercümesi istenebilmektedir.)
 • Belediyeden alınan emlak rayiç belgesi
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi
 • Gayrimenkul değerleme raporu

 

Ayrıca gayrimenkul ekspertiz raporu alınması da şarttır. Gayrimenkul değerleme raporu düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay süre ile geçerli sayılmaktadır. Gayrimenkulün satın alınacak dönemdeki değerini belirten ekspertiz raporunun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün online TAKBİS sistemine kaydedilmesi de gerekmektedir.

Eğer vekaletname ile işlem yapılacaksa yurt dışında düzenlenen vekaletnamenin aslı ve onaylı örneği gerekmektedir.

Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde ise işlemlerin yeminli tercümanla yapılması zorunludur.

Yabancı Uyruklu Kişilerin Ev Satın Alırken Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

Türkiye’de taşınmaz satın almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların dikkat etmesi gereken konular şunlardır:

 

 • Satın alınmak istenen evin ipotek ya da haciz gibi satışa engel bir durumu olup olmadığı öğrenilmelidir. Bu bilgi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınabilmektedir.
 • Güvenilirliğinden emin olunan bir aracı firma ile anlaşma yapılmalıdır.
 • Gayrimenkul satışı ile ilgili taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.
 • Noter huzurunda satış vaadi sözleşmesi gerçekleştirilmesi, satış için yeterli değildir. Tapu müdürlüklerinde resmi işlemler gerçekleştirilmelidir.
 • Ev satın alma işlemlerinde ödenmesi gereken tapu harcı, alıcı ve gayrimenkul sahibi tarafından ödenir.
Satılık

Solverwp- WordPress Theme and Plugin