Projeden Alınan Evin Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Taşınmazların sahipliğinin değişimine tapu devri adı verilir. Bir kişiden herhangi başka bir kişiye arsa, ev veya ofis gibi gayrimenkullerin haklarının devri olarak tapu devrini detaylandırmak mümkündür. İnşaatı başlamamış veya inşaat halinde olan projeler ile kentsel dönüşümden alınan evlerde ise aslında somut olarak ev olmadığı için süreç biraz daha farklı işler.

Konut projesinden alınan evin ön ödemeli konut satış sözleşmesinde tapu devrinin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği gibi detaylar belirlenir. İnşaat süreci tamamlandığındaysa tapu devir işlemine geçilebilir.Kentsel dönüşüm projelerinden alınan evlerde ise genellikle gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanır. Burada da evin teslim tarihi gibi detaylar bulunur. Tapu devri konusunda ise herhangi bir fark bulunmaz.

İnşaat Projelerinde Tapu Devri Ne Zaman Yapılır?

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen prosedüre göre inşaat projelerinde konutun teslimi 36 ayı geçemez. Yani bir alıcı evini en geç 36 ay içerisinde alabilir.

Kentsel dönüşüm projelerinde ise durum biraz daha farklıdır. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalandığı için süre 60 aya kadar uzayabilir.

Yasa ve yönetmeliklere göre aşağıda yer alan durumlardan biri gerçekleştiğinde devir ve teslim işlemi tamamlanmış sayılır:

 

  • Kat mülkiyetine konu konutun alıcı adına tescili
  • Kat irtifakına konu konutun alıcı adına tapu siciline tescili

 

Kısacası i̇nşaat projelerinde tapu devri, inşaat tamamlandığında ve kat mülkiyeti veya kat irtifakı hakları sağlanabildiğinde yapılır.

İnşaat Projelerinde Tapu Devri Nasıl Yapılıyor?

Tapu devrinde birçok farklı belge veya bilgi talep edilebilir. Ancak projeden ev alınması durumunda genellikle talep edilen belgeler şöyle sıralanır:

 

  • Nüfus cüzdanı veya vekil tarafından devir işlemi yapılacaksa vekaletname
  • Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin aslı
  • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi
  • Projenin bulunduğu bölgenin bağlı olduğu belediyeden alınması gereken Emlak Vergisi değerini belirten belge

Alıcı bu belgelere sahip olduktan sonra konutun satış tutarına göre tapu harcı ödemelidir. Tapu harcı, satış tutarının %4’ü kadardır ve bu bedel inşaat şirketi ile alıcı arasında iki eşit parçaya bölünerek ayrı ayrı ödenir. Buna ek olarak tapu döner sermaye bedeli de ödenmelidir. 2021 yılı için bu tutar 385 TL’dir.

Tüm belgeler ve ödenecek tutarlar hazır edildikten sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ilgili birimine gidilerek tapu devri gerçekleştirilebilir. Burada unutulmaması gereken en önemli husus ise inşaat şirketi ile alıcı tarafların ya bizzat kendilerinin ya da vekillerinin tapu dairesinde bulunması gerekliliğidir. Ancak herhangi bir vekaletnameye sahip olmayan vekiller, tapu devri işlemi gerçekleştiremez.

Satılık

Solverwp- WordPress Theme and Plugin